دانلود > فرمها و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی
   
برنامه ها

  راهنمای تنظیم مراجع در نگارش پایان‌نامه   - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1113  -  دانلود : 1989


راهنمای تنظیم مراجع در نگارش پایان‌نامه دانشکده علوم دریایی...

  الگوی تدوین پایان نامه دانشکده علوم و فنون  - 1 مگابايت

     نظرات : 14 -  نمايش : 1311  -  دانلود : 1269


الگوی تدوین پایان نامه...

  راهنمای فرآیند دفاع از پایان نامه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 976  -  دانلود : 903


فرآینددفاع از پایان نامه...

  راهنمای فرآیند تصویب پروپوزال  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 945  -  دانلود : 879


فرآیند تصویب پروپوزال...

  فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 953  -  دانلود : 834


اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه...