دانلود > فرمها و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی
   
برنامه ها

  راهنمای تنظیم مراجع در نگارش پایان‌نامه   - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1384  -  دانلود : 2360


راهنمای تنظیم مراجع در نگارش پایان‌نامه دانشکده علوم دریایی...

  الگوی تدوین پایان نامه دانشکده علوم و فنون  - 1 مگابايت

     نظرات : 15 -  نمايش : 1596  -  دانلود : 1535


الگوی تدوین پایان نامه...

  راهنمای فرآیند دفاع از پایان نامه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1205  -  دانلود : 1082


فرآینددفاع از پایان نامه...

  راهنمای فرآیند تصویب پروپوزال  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1170  -  دانلود : 1078


فرآیند تصویب پروپوزال...

  فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1188  -  دانلود : 1019


اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه...