شرایط دفاع از رساله ی دانشجویان دکتری دانشکده علوم و فنون دریایی

طبق تصمیم اتخاذ شده در دانشکده علوم و فنون دریایی، ارائه مجوز دفاع از رساله دانشجویان دکتری شیلات منوط به ارائه دو مقاله می باشد که یک مقاله می بایست ISI بوده و دارای ضریب تاثیر (IF) و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

١٠:٢٣ - 1395/06/20 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه انتخاب واحد مقدماتی

انتخاب واحد مقدماتی برای انجام انتخاب واحد اصلی لازم و ضروری است

١٣:٤٣ - 1394/09/13 - تعداد نظرات : ٠