معرفی گروه شیلات

با توجه به استعدادها و توانايي هاي بالقوه شيلاتي استان هرمزگان، راه اندازي و توسعه مراکز و رشته هاي دانشگاهي مرتبط با علوم شیلاتی که بتوانند در اين خصوص موثر باشند ضروري به نظر مي رسید. بدین منظورگروه شیلات دانشگاه هرمزگان از سال 1385 در مقطع کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی - شیلات شروع به فعالیت کرد. دوره های تحصیلات تکمیلی گروه شیلات از سال 1387 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شیلات در گرایش تکثیر و پرورش و از سال 1390 با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری شیلات در گرایش های تکثیر و پرورش و تولید و بهره برداری توسعه یافت. درحال حاضر این گروه درمقطع کارشناسی رشته شیلات، در مقطع کارشناسی ارشد شیلات گرایش های تکثیر و پرورش آبزیان و بوم شناسی آبزیان و همچنین رشته محیط زیست دریا و در مقطع دکتری شیلات در گرایش های تکثیر و پرورش آبزیان و تولید و بهره برداری آبزیان مشغول به آموزش و تربیت نیروی انسانی توانمند در حوزه شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان می باشد. این گروه هم اکنون دارای 7 عضو هیئت علمی تمام وقت در تخصص های مختلف مرتبط با علوم شیلاتی و 2 کارشناس می باشد. گروه شیلات دارای سه آزمایشگاه فعال شامل 1- فیزیولوژی و تشریح، 2- آبزی پروری 3- کشت پلانکتون و یک آزمایشگاه جامع مشترک با سایر گروهها با نام آزمایشگاه زیست فناوری می باشد.