استان هرمزگان با برخورداری از طولانی ترین نوار ساحلی در بین استان‏های جنوبی کشور پتانسیل بالایی را برای انجام تحقیقات و پژوهش‏ های دریایی در اختیار محققان و دانشجویان قرار می‏دهد. گروه زیست شناسی دریای دانشکده علوم و فنون دریایی با هدف استفاده از این پتانسیل و امکانات موجود در استان همه ساله اقدام به جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در نوبت روزانه و شبانه می‏ نماید.

جذب دانشجو در مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی دریا از سال 1383 و در مقاطع کارشناسی ارشد (گرایش جانوران دریا و بوم شناسی دریا) و دکتری (گرایش جانوران دریایی) به ترتیب از سال‏های 1385 و 1390 آغاز شده و تا کنون نیز ادامه یافته است.