گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی چنان که از عنوانش بر می‌آید وظیفه تعلیم و تربیت دانشجو و متخصص در حوضه علوم دریایی و علوم جوی را بر عهده دارد. استقرار این گروه به‌عنوان زیر مجموعه‌ای از دانشکده علوم و فنون دریایی پتانسیل بالایی در امور میدانی و تحقیقاتی در مجاورت خلیج فارس دارد.در حال حاضر این گروه با 6 عضو هیات علمی متخصص و تمام وقت در گرایشهای فیزیک دریا و هواشناسی فعال می‌باشد.رشته اقیانوس‌شناسی در مقطع کارشناسی از سال 1390 در دانشگاه هرمزگان شروع به جذب دانشجو نمود. گروه در مقطع کارشناسی ارشد نیز، از سال 1387 در رشته فیزیک دریا و از سال 1386 در رشته هواشناسی جذب دانشجو را آغاز نموده است.جذب دانشجو در مقطع دکتری برای رشته فیزیک دریا از سال 1390 و برای رشته هواشناسی از سال 1391 مشغول به تربیت نیروی متخصص می‌باشد.