اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

٢١:٢٧ - 1400/03/16 - تعداد نظرات : ٠

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه شیلات

به اطلاع کلیه مصاحبه شوندگان محترم می رساند تاریخ مصاحبه روز هجدهم خرداد ماه به ترتیب زیر می باشد: آقای علیرضاکشیری ساعت هشت و سی دقیقه-آقای منصور زینلی هشت و پنجاه دقیقه -خانم رویا صداقت ساعت نه و پانزده دقیقه- خانم نجمه روی دل ساعت نه و چهل دقیقه-خانم سودابه سهامی ساعت ده صبح - خانم سمیه فاریابی ساعت ده و بیست دقیقه-آقای حمید رضاشهریاری ساعت ده و چهل و پنج دقیقه- آقای امداد دادور ساعت یازده و پانزده دقیقه- خانم شهلا برموز ساعت یازده و چهل دقیقه-آقای حسین قاسمی ساعت دوازده- آقای اسماعیل فرجاد زاده ساعت دوازده و بیست دقیقه -آقای کامبیز خدمتی ساعت دوازده و چهل و پنج دقیقه- خانم سحرمردوخی ساعت سیزده و سی دقیقه- خانم مهدیه احمدی سیزده و پنجاه دقیقه-آقای یوسف نگهداری جعفر بیگی ساعت چهارده و پانزده دقیقه- خانم مه لقاکرمی شیرازی چهارده و سی و پنج دقیقه- خانم سعیده هوشنگی ساعت پانزده-آقای منصور خیاطیان ساعت پانزده و بیست دقیقه- خانم رقیه دهقانی ساعت پانزده و چهل و پنج دقیقه

٢٠:١٩ - 1400/03/16 - تعداد نظرات : ٠

زمان مصاحبه دکتری گروه شیلات

زمان مصاحبه از متقاضیان جهت مصاحبه دکتری 1400 گروه شیلات بدین شرح می باشد: مصاحبه اصلی روز سه شنبه هجدهم خرداد هزار و چهارصد از شاعت هشت و سی دقیقه صبح مصاحبه برای کسانی که از مصاحبه اصلی جامانده اند روز چهارشنبه نوزدهم خرداد هزار و چهارصد از ساعت هشت و سی دقیقه صبح

١١:٤٠ - 1400/03/11 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی اردیبهشت ماه 1400

زمان ثبت نام: 11/02/1400 الی 13/02/1400 نشاني ثبت نام: سامانه جامع آموزشي گلستان https:// golestan. Hormozgan.ac.ir منوي ثبت نام / عمليات ثبت نام مقدماتي / ثبت نام مقدماتي نكات مهم : • شركت همه دانشجويان (از جمله دانشجويان نيمسال آخر براي فارغ التحصيلي در نيمسال آينده) در ثبت نام مقدماتي الزامي است. • دانشجويانيكه اقدام به ثبت نام مقدماتي ننمايند از شركت در اولين روز اختصاص يافته براي سال ورود خود در ثبت نام اصلي محروم مي گردند و فقط مي توانند در آخرين روز بازه ثبت نام اصلي، انتخاب واحدنمايند. بديهي درخواست بررسي اشكالات انتخاب واحد اين دانشجويان كه ناشي از عدم ثبت نام مقدماتي باشد قابل بررسي نخواهد بود. • قبل از ثبت نام با ورود به صفحه اول گلستان و پس از كمي مكث، بر روي دريچه باز شده در قسمت راهنما، با كليك روي عبارت "راهنماي دانشجو" و سپس با كليك روي عبارت " راهنماي پردازش ثبت نام مقدماتي "، مراحل و نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه كنند. • بمنظور انجام مطلوب ثبت نام با استاد راهنماي خود در ساعات تعيين شده توسط آنها مشورت نمايند. لازم است پس از انجام ثبت نام، با مراجعه به استاد راهنما_ در مهلت مقرر بازه ثبت نام مقدماتي – ثبت نام انجام شده دانشجو توسط استاد راهنما در سامانه گلستان تاييد گردد. • دانشجويانيكه دسترسي آنها به سامانه گلستان توسط اداره آموزش مسدود مي باشد موظفند تا مشخص شدن وضعيت قطعي آموزشي خود درخواست دروس انتخابي خود را در پيشخوان خدمت گلستان ارائه نمايند. در غير اينصورت ثبت نام اصلي آنان با اشكال مواجه مي شود. • در زمان انتخاب واحد اصلي، در صورت لزوم دانشجو مجاز به تغيير حداكثر ٩ واحد نسبت به ثبت نام مقدماتي است. در هنگام ثبت نام اصلي دانشجو موظف است نسبت به اصلاح دروس در چارچوب قوانين آموزشي اقدام نمايد. • دانشجو در اين مرحله تنها به انتخاب دروس اقدام مي نمايد و تعيين گروه درس در زمان انتخاب واحد اصلي انجام خواهد گرفت. • دانشجويان متقاضي ميهماني يا انتقال به دانشگاههاي ديگر و دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني در دانشگاه هرمزگان و همچنين دانشجوياني كه در نيمسال دوم 1400-1399 مرخصي تحصيلي اخذ نموده اند لازم است در ثبت نام مقدماتي اين دانشگاه شركت نمايند.

٢٠:١٨ - 1400/02/10 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری آزمو ن جامع نیمسال دوم تحصیلی 99

1 به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع می رسانددانشجوباید درس ارزیابی جامع را ثبت نام کرده باشد. 2حداکثر تا تاریخ هفدهم اردیبهشت از طریق پیشخوان خدمت گلستان درخواست خود را ثبت نمایند. 3دانشجویانی که موفق به ارائه گواهی قبولی در آزمون بسندگی زبان نشده اند اما درس آزمون جامع را انتخاب نموده اند نیز می توانند در آزمون شرکت کنند. 4تصویب پروپوزال و اخذ درس رساله دکتری در هر حال منوط به قبولی در آزمون ارزیابی جامع و ارائه گواهی قبولیدر آزمون بسندگی زبان است.

١٩:٤٩ - 1400/02/10 - تعداد نظرات : ٠


2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>