اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

٢١:٢٧ - 1400/03/16 - تعداد نظرات : ٠

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه علوم غیر زیستی رشته هواشناسی

خانم نرگس آقاخانی همدانی نوزدهم خرداد ساعت نه صبح - آقای روح الله داوودی نوزدهم خرداد ساعت نه و سی دقیقه صبح -خانم سید صدیقه قربانی نژاد نوزدهم خردادساعت ده صبح-آقای احسان حسین زاده پشترودی نوزدهم خردادساعت ده و سی دقیقه صبح-خانم بی بی عاطفه میز افضلی سریزدی نوزدهم خردادساعت یازده -آقای امیر نادری نوزدهم خرداد ساعت یازده و سی دقیقه- آقای محمد ثابت قهفرخی نوزدهم خرداد ساعت دوازده-آقای حمزه شفی خدائی نوزدهم خردادساعت دوازده و سی دقیقه-آقای محمد اسماعیل قهستانی نوزدهم خردادساعت سیزده

١٤:٥٥ - 1400/03/14 - تعداد نظرات : ٠

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه علوم غیر زیستی رشته فیزیک دریا

آقای سروش امیری هجدهم خرداد ساعت نه صبح آقای سید فرید الدین حسینی هجدهم خرداد نه و بیست دقیقه صبح آقای مهدی محمدی هجدهم خرداد نه و چهل دقیقه صبح خانم سارا موحدی نژاد هجدهم خرداد ساعت ده آقای مسعود رنجبری هجدهم خرداد ساعت ده و بیست دقیقه خانم فریبا سالار پور فارغانی هجدهم خرداد ساعت ده و چهل دقیقه خانم زهره شاه منصوری هجدهم خرداد ساعت یازده

١٤:٤١ - 1400/03/14 - تعداد نظرات : ٠

زمان مصاحبه دکتری گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی

مصاحبه داوطلبین رشته فیزیک دریا روز سه شنبه هجدهم خرداد ماه هزار و چهارصد از ساعت هشت و سی دقیقه صبح مصاحبه داوطلبین رشته هواشناسی روز چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه هزار و چهارصد از ساعت هشت و سی دقیقه صبح مصاحبه با تاخیر هر دو رشته روز پنج شنبه بیستم خرداد ماه هزار و چهارصد از ساعت ده صبح

١١:٤٥ - 1400/03/11 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی اردیبهشت ماه 1400

زمان ثبت نام: 11/02/1400 الی 13/02/1400 نشاني ثبت نام: سامانه جامع آموزشي گلستان https:// golestan. Hormozgan.ac.ir منوي ثبت نام / عمليات ثبت نام مقدماتي / ثبت نام مقدماتي نكات مهم : • شركت همه دانشجويان (از جمله دانشجويان نيمسال آخر براي فارغ التحصيلي در نيمسال آينده) در ثبت نام مقدماتي الزامي است. • دانشجويانيكه اقدام به ثبت نام مقدماتي ننمايند از شركت در اولين روز اختصاص يافته براي سال ورود خود در ثبت نام اصلي محروم مي گردند و فقط مي توانند در آخرين روز بازه ثبت نام اصلي، انتخاب واحدنمايند. بديهي درخواست بررسي اشكالات انتخاب واحد اين دانشجويان كه ناشي از عدم ثبت نام مقدماتي باشد قابل بررسي نخواهد بود. • قبل از ثبت نام با ورود به صفحه اول گلستان و پس از كمي مكث، بر روي دريچه باز شده در قسمت راهنما، با كليك روي عبارت "راهنماي دانشجو" و سپس با كليك روي عبارت " راهنماي پردازش ثبت نام مقدماتي "، مراحل و نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه كنند. • بمنظور انجام مطلوب ثبت نام با استاد راهنماي خود در ساعات تعيين شده توسط آنها مشورت نمايند. لازم است پس از انجام ثبت نام، با مراجعه به استاد راهنما_ در مهلت مقرر بازه ثبت نام مقدماتي – ثبت نام انجام شده دانشجو توسط استاد راهنما در سامانه گلستان تاييد گردد. • دانشجويانيكه دسترسي آنها به سامانه گلستان توسط اداره آموزش مسدود مي باشد موظفند تا مشخص شدن وضعيت قطعي آموزشي خود درخواست دروس انتخابي خود را در پيشخوان خدمت گلستان ارائه نمايند. در غير اينصورت ثبت نام اصلي آنان با اشكال مواجه مي شود. • در زمان انتخاب واحد اصلي، در صورت لزوم دانشجو مجاز به تغيير حداكثر ٩ واحد نسبت به ثبت نام مقدماتي است. در هنگام ثبت نام اصلي دانشجو موظف است نسبت به اصلاح دروس در چارچوب قوانين آموزشي اقدام نمايد. • دانشجو در اين مرحله تنها به انتخاب دروس اقدام مي نمايد و تعيين گروه درس در زمان انتخاب واحد اصلي انجام خواهد گرفت. • دانشجويان متقاضي ميهماني يا انتقال به دانشگاههاي ديگر و دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني در دانشگاه هرمزگان و همچنين دانشجوياني كه در نيمسال دوم 1400-1399 مرخصي تحصيلي اخذ نموده اند لازم است در ثبت نام مقدماتي اين دانشگاه شركت نمايند.

٢٠:١٨ - 1400/02/10 - تعداد نظرات : ٠


2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>