اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

٢١:٢٧ - 1400/03/16 - تعداد نظرات : ٠

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه علوم غیر زیستی رشته زیست دریا

خانم آرزو امینیان هجدهم خرداد ماه ساعت نه صبح - خانم زکیه بنی مهد کیوانی هجدهم خرداد ساعت ساعت نه و سی دقیقه-خانم مهدیه چراغی شوی هجدهم خرداد ساعت ده صبح-خانم فاطمه خشت زر هجدهم خرداد ده و سی دقیقه صبح- خانم فاطمه رنجبران هجدهم خرداد ساعت یازده - خانم طیبه زارعی کریانی هجدهم خرداد ساعت یازده و سی دقیقه-خانم مریم شریفی هجدهم خرداد ساعت دوازده - آقای محمد کریمی حاجی خادمی هجدهم خرداد ساعت دوارده و سی دقیقه-خانم فائزه محمودی هجدهم خرداد ساعت سیزده-خانم مریم معظمی هجدهم خرداد ساعت سیزده و سی دقیقه-خانم سارا یوسفیان هجدهم خرداد ساعت چهارده - خانم ژیما معصومی هجدهم خرداد ساعت چهارده و سی دقیقه- خانم سعیده حبیبی مطلق هجدهم خرداد ساعت پانزده

١٥:٥٠ - 1400/03/14 - تعداد نظرات : ٠

زمان مصاحبه دکتری گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی

زمان مصاحبه دکتری گروه زیست شناسی در تاریخ سه شنبه مورخ هجدهم خرداد هزار و چهارصد خواهد بود. و زمان مصاحبه با ناخیر نوزدهم خرداد هزار و چهارصد می باشد.

١٤:١٥ - 1400/03/11 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی اردیبهشت ماه 1400

زمان ثبت نام: 11/02/1400 الی 13/02/1400 نشاني ثبت نام: سامانه جامع آموزشي گلستان https:// golestan. Hormozgan.ac.ir منوي ثبت نام / عمليات ثبت نام مقدماتي / ثبت نام مقدماتي نكات مهم : • شركت همه دانشجويان (از جمله دانشجويان نيمسال آخر براي فارغ التحصيلي در نيمسال آينده) در ثبت نام مقدماتي الزامي است. • دانشجويانيكه اقدام به ثبت نام مقدماتي ننمايند از شركت در اولين روز اختصاص يافته براي سال ورود خود در ثبت نام اصلي محروم مي گردند و فقط مي توانند در آخرين روز بازه ثبت نام اصلي، انتخاب واحدنمايند. بديهي درخواست بررسي اشكالات انتخاب واحد اين دانشجويان كه ناشي از عدم ثبت نام مقدماتي باشد قابل بررسي نخواهد بود. • قبل از ثبت نام با ورود به صفحه اول گلستان و پس از كمي مكث، بر روي دريچه باز شده در قسمت راهنما، با كليك روي عبارت "راهنماي دانشجو" و سپس با كليك روي عبارت " راهنماي پردازش ثبت نام مقدماتي "، مراحل و نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه كنند. • بمنظور انجام مطلوب ثبت نام با استاد راهنماي خود در ساعات تعيين شده توسط آنها مشورت نمايند. لازم است پس از انجام ثبت نام، با مراجعه به استاد راهنما_ در مهلت مقرر بازه ثبت نام مقدماتي – ثبت نام انجام شده دانشجو توسط استاد راهنما در سامانه گلستان تاييد گردد. • دانشجويانيكه دسترسي آنها به سامانه گلستان توسط اداره آموزش مسدود مي باشد موظفند تا مشخص شدن وضعيت قطعي آموزشي خود درخواست دروس انتخابي خود را در پيشخوان خدمت گلستان ارائه نمايند. در غير اينصورت ثبت نام اصلي آنان با اشكال مواجه مي شود. • در زمان انتخاب واحد اصلي، در صورت لزوم دانشجو مجاز به تغيير حداكثر ٩ واحد نسبت به ثبت نام مقدماتي است. در هنگام ثبت نام اصلي دانشجو موظف است نسبت به اصلاح دروس در چارچوب قوانين آموزشي اقدام نمايد. • دانشجو در اين مرحله تنها به انتخاب دروس اقدام مي نمايد و تعيين گروه درس در زمان انتخاب واحد اصلي انجام خواهد گرفت. • دانشجويان متقاضي ميهماني يا انتقال به دانشگاههاي ديگر و دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني در دانشگاه هرمزگان و همچنين دانشجوياني كه در نيمسال دوم 1400-1399 مرخصي تحصيلي اخذ نموده اند لازم است در ثبت نام مقدماتي اين دانشگاه شركت نمايند.

٢٠:١٨ - 1400/02/10 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری آزمو ن جامع نیمسال دوم تحصیلی 99

1 به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع می رسانددانشجوباید درس ارزیابی جامع را ثبت نام کرده باشد. 2حداکثر تا تاریخ هفدهم اردیبهشت از طریق پیشخوان خدمت گلستان درخواست خود را ثبت نمایند. 3دانشجویانی که موفق به ارائه گواهی قبولی در آزمون بسندگی زبان نشده اند اما درس آزمون جامع را انتخاب نموده اند نیز می توانند در آزمون شرکت کنند. 4تصویب پروپوزال و اخذ درس رساله دکتری در هر حال منوط به قبولی در آزمون ارزیابی جامع و ارائه گواهی قبولیدر آزمون بسندگی زبان است.

١٩:٤٩ - 1400/02/10 - تعداد نظرات : ٠


2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>